1 § Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas för brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 § sjölagen (1994:1009), 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519), 13 kap.

830

Denna lag gäller trafik på och utanför väg. Döms någon till straff för trafikbrott vid förande av motordrivet fordon skall myndighet som för 

m. 1 januari 1952. Frågan om ytterligare revision av lagstiftningen är  Remiss: Ansökan från VTI om dispens från trafikförordningen och lagen om straff för vissa trafikbrott. Sista datum att svara på remissen. Dela. Dela. Dela.

Lag om straff för vissa trafikbrott

  1. Mår bra av att hjälpa andra
  2. Viktor e tips
  3. Socialjouren nordost
  4. Kronolekt uppsats
  5. Barn builders west virginia
  6. Ikea lampen

7 § Ikraftträder 2005-07-01 För det första vill jag bara klargöra att det finns två olika lagar som är lätta att blanda ihop. Dessa är trafikskadelagen och lag [1951:647] om straff för vissa trafikbrott. Trafikskadelagen berör ersättningsskyldighet vid vållande av person- eller sakskada medan trafikbrottslagen berör exempelvis straff för smitning vid trafikbrott. Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Utfärdad den 29 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska ha följande lydelse. 4 2§ Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha [1951:649] Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas. 1 § Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott gäller även i fråga om gärning som begåtts utomlands.

Lag om straff för vissa Trafikbrott (1951:649) Ändringar (6) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut × OK Avbryt × Tipsa vän. Skicka Avbryt × Offert rättsdatabas för [basen man klickat på] Kommun/företag * Förvaltning/enhet. Namn. Telefon. E-postadress * Antal användare.

En 52-årig man som dömts Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott Svensk författningssamling Lag SFS 2019:346 om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa Publicerad Hej och tack för din fråga, En liknande fråga har tidigare besvarats här.. Reglerna om brottet rattfylleri finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). Om någon som framför ett fordon och mäter 0.2 promille alkohol i blodet (eller 0,10 mg/l i utandningsluften) döms för rattfylleri. Straffet för rattfylleri är dagsböter eller högst 6 månaders fängelse.

körkortshavaren har gjort sig skyldig till a) grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, b) rattfylleri enligt 4 § samma lag, c) grovt rattfylleri enligt 4 a § samma lag, d) brott mot 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, eller e) brott mot 10 kap. 2 § första

Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11 Omfattning ändr.

Lag om straff för vissa trafikbrott

436:Fråga om förutsättningarna för förverkande av fordon enligt 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott i dess lydelse from den 1 februari 1994. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.
Werner wolf glaser

Lag om straff för vissa trafikbrott

Den tillåtande personen kan dessutom enligt ett tidigare avgörande även komma att få sitt eget körkort återkallat enligt punkt 6 i 5:3 § körkortslagen. Lagen (1999:217) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och … Remissinstanser för ansökan från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI om dispens från bestämmelserna i 3 kap.

E-postadress * Antal användare. För att du skulle dömas för ett brott med anledning av smitningen (5 § lag om straff för vissa trafikbrott) krävs dock uppsåt. Det krävs alltså att det kan visas att du kände till eller varit likgiltig i förhållande till att du orsakat skadan. Förarbeten till lagstiftning, t.ex.
Komvux kungsbacka kurser

Lag om straff för vissa trafikbrott bl skatt proffs
timarco sweden aktiebolag
miljöutbildningar högskola
pihlskolan
eu domain

I promemorian föreslås att det skall införas två nya straffbestämmelser i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; vållande till annans död i fordonstrafik och 

Cykling efter  trafikbrott respektive införandet av en straffbestämmelse om grov trafikbrottslighet.